התיעלות אנרגטית

על ידי מחשבה תחילה וביצוע פעולות מקדימות, ניתן לחסוך כ-40% מחשבון החשמל.

תכנון אדריכלי נכון, הוא בין היתר, תכנון שחוסך עלויות.

תהליך התייעלות אנרגטית יכול לכלול פעולות שונות וביניהן:

  • החלפת גופי תאורה לגופים עם נורות בעלות נצילות אנרגטית גובה כגון LED או T5
  • החלפת מערכות מיזוג האוויר למערכות בעלות דרוג אנרגטי גבוה.
  • התקנת חיישני נוכחות לשליטה על המיזוג והתאורה.
  • מתג מרכזי לכיבוי ראשי של החשמל כדי למנוע בזבוז חשמל כאשר מכשירי חשמל נמצאים במצב המתנה (standby) וצורכים אנרגיה מבלי שאנו מודעים לכך.
  • הקפדה על בידוד המעטפת החיצונית של המבנה ומניעת גשרי קור.
  • התקנת מכשיר צריכה יומית להעלאת המודעות , לחינוך חסכון בחשמל.